Șeitan este cel care influențează vorbirea răutăcioasă

Șeitan este cel care influențează vorbirea răutăcioasă

 

În Coran ni se spune că Satana a jurat să-i îndepărteze pe oameni de la calea lui Allah. Deoarece Satana s-a răzvrătit împotriva Lui, Allah l-a gonit din Paradis şi l-a blestemat. Scopul lui Satana este să-i facă pe oameni să nu mai urmeze poruncile lui Allah. Allah i-a permis diavolului ca să-şi îndeplinească scopul până la sfârşitul timpului, dar l-a avertizat că nu va putea să-i influenţeze pe drept-credincioşi. Pentru a îndepărta oamenii de la calea cea dreaptă, Satana foloseşte diferite căi şi linguşiri; însă, aşa cum ni se spune în acest verset:

Aceia care au frică [de Allah], când îi atinge ceva rău din partea lui Şeitan, îşi aduc aminte şi iată cum ei văd [primejdia]. (Al-A’raf 7:201),

Satana nu-i poate influenţa pe cei care Îl păstrează pe Allah în inimile lor. Când simt provocarea Satanei, drept-credincioşii caută refugiu la Allah şi recunosc că nu este nimic altceva decât ispita lui Satana. Cei cu credinţă slabă sunt cu uşurinţă amăgiţi de Satana. Astfel, cum ni se spune în versetul următor:

… căci vicleşugul lui Şeitan este, neîndoielnic, slab! (An-Nisaa’ 4: 76),

cei care nu cred consideră că propunerile lui Satana sunt reale. Cei care sunt în întregime nepăsători faţă de existenţa lui Allah şi de principiile morale din Coran acţionează în viaţă doar sub călăuzirea lui Satana. Ei cred, se comportă şi vorbesc în felul dorit de Satana. Logica incorectă a lui Satana le determină fiecare decizie pe care o iau şi fiecare cuvânt pe care îl exprimă. Satana caută să îşi atingă scopul exploatându-i pe cei care îl urmează; el încearcă să îi conducă pe alţii spre degradarea morală generală şi să înfiltreze o moralitate coruptă în inima lor. Folosindu-se de gurile lor ca şi cum ar fi a lui, scopul său este de a-i controla pe oameni.

Modul de exprimare a celor cărora nu le pasă de existenţa lui Allah conţine un aspect satanic. Ca şi cum ar fi purtătorii de cuvânt ai lui Satana, unii oameni se exprimă într-un mod amăgitor, rătăcindu-i pe alţii de la calea lui Allah şi de la etica Coranului şi trăindu-şi viaţa într-un mod care-i va conduce în iad. În timp ce această modalitate de exprimare poate fi uneori atractivă, scopul ei este de a prezenta lucruri satanice şi rele drept rezonabile şi logice. În asemenea cazuri, aceşti oameni se bizuiesc invariabil pe cuvinte bazate pe o logică eronată. Prin cuvintele lor, ei încearcă să îi facă pe cei din jurul lor să uite de adevărul despre destin, de viaţa de după moarte, de Ziua Judecăţii şi de pedepsele promise de Allah. Folosesc un mod de exprimare prin care îi înşeală pe alţii în legătură cu viaţa lumească. Ei promovează idei false pentru a supune gradat conştiinţa ascultătorului. În ceea ce priveşte credinţa în Allah şi viaţa trăită conform principiilor moralei coranice, ei se străduiesc pe ascuns să umple inimile oamenilor cu dubii şi îndoieli. Metodele folosite sunt adesea foarte inventive; de cele mai multe ori, ei încearcă să sădească gânduri rele în subconştientul oamenilor şi să îi influenţeze astfel încât aceste idei să devină concepţii de viaţă. Din acest motiv, de obicei, cei care se comportă precum purtătorii de cuvânt ai lui Satana sau cei care vorbesc sub influenţa lui nu apără în mod deschis comportamentul satanic. În schimb, ei încearcă să îi înşele pe alţii fără ca ei să îi recunoască. Ei se apropie indirect, folosind ocolişuri, prin mijloacele cele mai ascunse, şi încearcă să sădească îndoieli. Coranul ne vorbeşte despre aceste metode şi tactici diferite folosite de Satana:

A zis [Iblis]: «Pentru că m-ai ademenit, îi voi pândi pe ei pe drumul Tău cel drept. Şi mă voi năpusti asupra lor, din faţa şi din spatele lor, de la dreapta şi de la stânga lor, şi nu-i vei afla pe cei mai mulţi dintre ei mulţumitori. (Al- A’raf 7:16-17);

… «Îi voi duce întru rătăcire, le voi da speranţe deşarte, le voi porunci, şi ei vor tăia urechile dobitoacelor şi le voi porunci să schimbe creaţia lui Allah.» Dar acela care-l ia pe Şeitan ca aliat, în locul lui Allah, va avea parte de pierdere vădită. El le face făgăduinţe şi le dă speranţe amăgitoare, dar Şeitan nu le făgăduieşte decât himere. (An-Nisaa’ 4:119-120).

vorbireAşa cum se afirmă în aceste versete, scopul de bază al Satanei este de a-i îndepărta pe oameni de la calea lui Allah. Cei care îl urmează pe Satana şi se comportă precum vrea el folosesc aceleaşi tactici ca şi el. Scopul lor este de a-i împiedica pe alţii de a interpreta evenimentele conform călăuzirii Coranului. Accentuând partea negativă, ei încearcă să îi facă pe oameni să uite că există bine în ceea ce a fost predestinat şi, de altfel, în toate lucrurile. Ei se străduiesc să îi facă pe oameni să alunece în pesimism, lipsă de speranţă şi teamă. De exemplu, când apar ştiri despre un accident sau o moarte bruscă, ei imediat încearcă să îi inculce celeilalte persoane o manieră de exprimare care să reprezinte un afront adus Domnului nostru.

Confruntaţi cu aceste veşti, cei care ştiu că atât viaţa, cât şi moartea sunt hotărâte de Allah se exprimă într-o manieră care le demonstrează supunerea şi devotamentul, manifestat din tot sufletul, faţă de Allah. Ei afirmă: „Decizia lui Allah este întotdeauna cea mai bună.” La fel, cei care se află departe de credinţă şi descoperă că asupra lor s-a abătut o boală mortală, sub influenţa lui Satana, vorbesc doar de lipsa de speranţă şi de fericire. În timp ce îi manipulează pe alţii, aducându-i sub influenţa lui, Satana încearcă în taină să implementeze în minţile oamenilor ideea că tristeţea şi lipsa de încredere în Allah sunt atitudini rezonabile, însă aceia care se exprimă într-un mod islamic sunt întotdeauna optimişti şi respectuoşi faţă de Allah, chiar în timpurile cele mai grele.

Indiferent cât de grea este boala pe care o au, ei rostesc adevărul şi se supun, deoarece cunosc faptul că măreţia lui Allah este nelimitată. Modul de exprimare al drept-credinciosului înzestrat cu un asemenea optimism îi invită pe cei din jurul lui să se comporte în mod similar, să aibă încredere în Allah şi să se exprime cu acelaşi optimism. Cei care au credinţă în Allah recunosc când o afirmaţie este făcută sub influenţa lui Satana; oricare ar fi situaţia, ei indică acest lucru fără a le fi teamă de represalii şi nu aprobă niciodată o asemenea afirmaţie. Ei ştiu că pedeapsa din Viaţa de Apoi pentru cei care se comportă precum un purtător de cuvânt al Satanei va fi similară cu cea pentru afirmaţiile lui Satana însuşi. Datorită acestui lucru, ei nu cad în capcana lui Satana; ei imediat caută refugiu la Allah şi, exprimându-se conform Coranului, în cele din urmă fac ca eforturile lui Satana să nu fie eficiente.

 

__________

[review][review]Modul de exprimare al musulmanului, Editura Femeia Musulmana

În legătură cu o postare