New Muslims APP

Ce inseamna abrogarea versetelor? – 3

 

Condițiile pentru Naskh (Abrogarea)

Există trei condiții pentru abrogare:

1. Doar o lege divină poate fi înlocuită. Aceasta nu include interdicțiile graduale în unele cazuri ca de exemplu, consumul de alcool datorită faptului că de-a lungul timpului fiecare interdicție a extins-o pe cea anterioară și nu a înlocuit-o, până ce a fost eliminată treptat : Al-Baqarah 2:129 ; An-Nisaa’ 4:43 ; Al-Ma’idah 5:90-1.

2. Noua lege trebuie sa fie o lege divină înlocuind-o pe cea veche.

3. Nu poate fi o limită de timp sau un timp specific legat de versetul abrogat sau cel care abrogă. De exemplu, postul în timpul Ramadanului este o cerință pe un fundament zilnic până la apus. Permisiunea de a mânca în timpul nopții sau după Ramadan nu include naskh.

Este important de notat că afirmațiile faptelor ,istorisirile profeților, Atributele lui Allah, parabolele sau descrierea Vieții de Apoi nu pot fi abrogate. La fel este și cu avertismentele și promisiunile lui Allah. De asemenea, principiile de adorare și de moralitate sunt excluse de posibilitatea de naskh.

Câteva exemple:

Ibn Abbas, unul dintre companionii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui), a spus referitor la afirmația lui Allah:

O, voi cei care credeți ! Nu intrați în alte case afară de casele voastre, înainte de a cere îngăduința și a-i saluta pe sălășluitorii lor! (An-Nur 24:27) care a fost modificat de : Nu este nici un păcat dacă intrați în case nelocuite, în care se află un bine pentru voi. (An-Nur 24:29)adică a fost făcută o excepție pentru casele abandonate. (Al Bukhari, Al Adab al Mufrad (hasan).

Alt companion, Abu Hurairah, a spus că atunci când următoarele versete au fost revelate, Companionii Profetului le-au considerat foarte stresante:

Ale lui Allah sunt toate din ceruri și de pe pământ. Și dacă arătați sau ascundeți ceea ce este în sufletele voastre, Allah vă va cere socoteală pentru acest lucru. Apoi El îl va ierta pe cel care El va voi și îl va chinui pe cel care El va voi. Allah este cu putere peste toate! (Al-Baqarah 2:284)

Ei au venit la Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui), au îngenuncheat și au spus „Trimis al lui Allah, am fost făcuți responsabili pentru actele care țin de capacitatea noastră, ca Rugăciunea, Postul, Jihadul și Zakatul (Dania), dar acum acest verset ți-a fost revelat, și este peste puterile noastre.” Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a răspuns, „Voi vreți să ziceți așa cum au zis și oamenii celor două scripturi anterioare, „Auzim și nu ne supunem?” Mai degrabă spuneți, „Noi auzim și ne supunem. Cerem iertarea Ta,Doamne, și la Tine este întoarcerea.” Ei au zis , „Noi auzim și ne supunem. Acordă-ne nouă iertarea Ta, Doamne, și la Tine este întoarcerea.” Când oamenii au început să recite asta și a devenit constantă pentru limbile lor, Allah a revelat:

Trimisul a crezut în ceea ce i-a fost pogorât de la Domnul său, asemenea și dreptcredincioșii. Fiecare (dintre ei) a crezut în Allah, în îngerii Lui, în scripturile Lui și în trimișii Lui. Și ei au zis: <Noi auzim și ne supunem ! Iertarea Ta (o implorăm), Doamne, și la Tine este întoarcerea!>. (Al-Baqarah 2:286)

Când ei au făcut asta, Allah PreaÎnaltul, a făcut naskh din el (verset) și a revelat:

Allah nu impune nici unui suflet decât ceea ce este în putința lui. El are ca răsplată ceea ce și-a agonisit (faptele bune) și împotriva lui ceea ce a dobândit (faptele rele). Doamne, nu ne pedepsi pe noi, dacă am uitat sau am greșit ! Doamne, nu ne împovăra pe noi cu grea povară, așa cum i-ai împovărat pe cei dinaintea noastră. Doamne, nu ne împovăra pe noi cu ceea ce nu putem îndura! Și șterge-ne nouă greșelile noastre și iartă-ne pe noi și fii milostiv cu noi! Tu ești Ocrotitorul nostru, ajută-ne pe noi să izbândim asupra celor necredincioși! (Al-Baqarah 2:286)

Regula abrogată trebuie să fie stabilită de un motiv al jurisprudenței islamice.

Deși naskh nu poate apărea în relatările faptelor și are loc doar referitor la porunci și interdicții, în versetul  284 din capito;ul Al-Baqarah se referă mai degrabă la gânduri care sunt nepotrivite și o persoană se poate adânci în ele. Altfel, ar fi dificil pentru cineva să înlăture involuntar aceste gânduri.Versetul 286 din aceeași sură și-a restricționat incidența la gândurile trecătoare pentru care Allah nu va cere socoteală.

Mai sunt și alte exemple de naskh care nu sunt menționate aici.

Condițiile producerii abrogării

  • Regula abrogată trebuie să fie stabilită de un motiv al jurisprudenței islamice.
  • Motivul abrogării trebuie să fie din Coran sau Sunnah.
  • Motivul abrogării trebuie să fi venit după regula abrogată. (locul plasării în Coran nu este un indiciu al cronologiei (2:234; 2:240)
  • Nu poate exista nici o posibilitate de reconciliere între cele două.

Mai departe trebuie să notăm următoarele:

1. Logica

a) Allah este Legiuitorul. El are prerogativa de a înlocui o lege cu alta așa cum consideră de cuviință.

b) Înțelepciunea

2. Dezvoltarea oamenilor și a societăților

3. Abilitatea de a a-și asuma mai multă răspundere; de ex. postul opțional

4. Relaxarea după dificultate ca un semn al îndurării: 2:187

5. Ușurința în rugăciuni

6. Testul de obediență:

Schimbarea direcției Qiblei de la Ierusalim la Makkah:

Și nu am ales Qibla pe care ai avut-o decât pentru a-l ști pe cel care-l urmează pe Profet (când o vom schimba) și pe cel care se întoarce pe călcâiele sale. (Al-Baqarah 2:143)

Abrogările și / sau modificările nu au fost exclusiv în religia Islamică. Alte religii Avraamice au trecut de asemenea prin schimbări similare așa cum Allah a crezut potrivit pentru oameni și timp. De altfel, exemplul următor demonstrează câteva dintre schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut. Și câteva dintre schimbările făcute de om fiind foarte puține:

Schimbări făcute de Dumnezeu:

Mariajul între frați și surori a fost permis pentru copiii lui Adam și Eva, nu și pentru generațiile următoare.

Lui Avraam i s-a poruncit sa-l sacrifice pe Ismail, iar apoi I s-a poruncit să nu facă acest lucru.

Activitățile lumești au fost odată permise de Sabaat, dar interzise neamului lui Moise.

Căsătoria cu două surori a fost permisă pe vremea lui Iacob, interzisă de pe vremea lui Moise până la Muhammad.

Divorțul a fost permis pe vremea lui Moise, interzis apoi de Isus. (este neclar dacă într-adevăr acesta a fost porunca lui Isus sau i-a fost atribuit de către alții).

Exemple de schimbări făcute de oameni:

1. Circumcizia a fost poruncită de către Dumnezeu lui Avraam : Geneza 17:13-23:

El care este născut în casa ta, și el care este cumpărat cu banii tăi; trebuie să fie circumcis: și legământul meu trebuie să fie în carnea ta pentru un legământ veșnic.

Ea a fost anulată de către apostolul Pavel, și nu de către Dumnezeu sau de către Isus, care însuși a fost circumcis.

Romani 3:1

Ce avantaj avea atunci evreul? Sau ce foloseste în circumcizie?

2. Îndeplinirea acestei hotărâri nu a mai fost o necesitate pentru adepții lui Isus, însă cuvintele lui Iisus mărturisesc împotriva unei asemenea abrogări:

Nu va gândiți că eu (Isus) am venit să distrug legea,sau profeții. Nu am venit să stric, ci să o îndeplinesc. Cu adevărat vă zic vouă, până ce cerul și pământul vor trece, o iotă sau un titlu nu vor pieri din lege, până ce aceasta nu va fi îndeplinită total. Oricine va încălca una din aceste hotărâri, și îi va învăța pe oameni să facă asta, el va fi considerat cel mai josnic om din Împărăția Cerului , și cine îndeplinește Legea și îi va învăța pe alții, acesta va fi cel mai bun în Împărăția Cerului. (Matei 5: 17-19)

Totuși, Pavel a considerat legea ca fiind un blestem, prea veche și salvarea fiind doar în credință și nu în lege:

Galateni 3:13

Christos ne-a răscumpărat pe noi de la blestemul legii, care a fost dată ca blestem pentru noi.

și Evrei 8:13

În care a zis, un nou legământ, el a făcut în locul celui vechi. Acum ceea ce este învechit și îmbătrânit este aproape să dispară.

Și Romani 3:28

Astfel că noi conchidem că un om este fundamentat de credință fără faptele legii.

Chiar dacă Isus (Pacea fie asupra lui) a propovăduit Unicitatea și Supremația lui Allah (Marcu 12: 29-30) oamenii au pus accent mai mult pe miracolele sale și personalitatea sa, astfel că l-au ridicat la rangul de divinitate. Unicitatea lui Allah este însă restabilită de către Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui).

În examinarea regulilor abrogării în diferite religii, se va vedea că Islamul este singura religie cu cele mai stricte reguli în asemenea chestiune.

Mai departe, notăm următoarele:

Cunoașterea apariției naskh:

1. Evidența interioară

2. Afirmații clare de la Profet sau de la vreun Companion că unul dintre cele două texte contradictorii este datat înaintea celuilalt:

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a zis:

„Vă interzic să vizitați mormintele, dar acum le puteți vizita. V-am interzis să mâncați carne de la animalele sacrificate după trei zile, dar acum o puteți păstra atât timp cât doriți. Și v-am interzis să păstrați nabith (un fel de vin) în altceva cu excepția recipientului de băut. Acum puteți bea din orice fel de recipient, dar nu beți nimic intoxicant.(Sahih Muslim)

3. Consensul savanților

În final, cei care caută cu sinceritate adevărul, și clarificarea anumitor chestiuni în Coran și Cărțile Sfinte nu vor fi lăsați neîndrumați. Ei sunt cu adevărat robii lui Allah.

Într-adevăr, aliații lui Allah nu au a se teme și nici nu vor fi mâhniți. Aceia care cred și care au frica de Allah. Pentru ei este bună veste în această viață lumească, la fel ca și în Lumea de Apoi… (Yunus 10:62-64)

Sursa : onislam.net și islamulazi.ro/forum

O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (Nu există încă evaluări)
Încarc...

lasa un raspuns


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.