Importanța rugii (du’a)

Allah spune în Quranul cel Sfânt: “Şi Domnul vostru vă spune: “Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răspunde.” (Ghafir:60)
“Şi dacă te vor întreaba robii Mei despre Mine, Eu sunt aproape, răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci când Mă cheamă, dar şi ei să-Mi răspundă şi să creadă în Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziţi!” (Al-Baqara 2:186)
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: “Rugăciunea reprezintă adorare” apoi a recitat: “Şi Domnul vostru vă spune: <Chemaţi-Mă şi Eu vă voi  răspunde>.”
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: “Cel mai bun act de adorare este ruga.”
„Nu există ceva mai drag lui Allah Preaînaltul decât ruga.”
„Cu adevărat, Domnul vostru Cel Măreţ este Generos, Îi este ruşine să le întoarcă robilor Săi mâinile goale, atunci când aceştia Îl roagă.”
„Nu schimbă destinul decât prin rugă şi nu ţi se lungeşte viaţa decât prin comportament frumos.”
„Nu există musulman care să-L roage pe Allah, (şi să nu existe nici o răutate în ruga sa), fără ca Allah Preaînaltul să-i dea în schimb una dintre cele trei: „fie îi grăbeşte acceptarea rugii, fie îi dă în Viaţa de Apoi, fie îi îndepărtează ceva rău care era scris pentru el.” Iar companionii au spus: „Atunci să ne rugăm mai mult” Profetul a spus: „Allah Preaînaltul este Cel mai Generos.”
„Cine nu Îl roagă pe Allah Preaînaltul, Allah se supără pe el.”
„Cel mai neputincios dintre oameni este cel care nu se roagă, iar cel mai zgârcit dintre oameni este cel care nu salută.”

În legătură cu o postare