New Muslims APP

De ce uităm de moarte?

 

Enghin Cherim

Podoabele acestei lumi – cele care ne fac să uităm de moarte

 

Fiecare om are câteva obiective pe care vrea să le atingă în timpul vieţii: bogăţie, respect, soţie (soţ), copii. Iar toate eforturile omului sunt canalizate pentru a le atinge. Aceşti oameni vor afla poate prea târziu că şi-au trăit viaţa în zadar.

Atunci vor constata că singurul adevăr al acestei lumi este Allah, iar scopul creării noastre este de a-L adora pe El. În Coran Allah spune:

Frumoasă a fost făcută să pară în ochii oamenilor dragostea pentru cele jinduite, cum sunt muierile, progeniturile, comorile îngrămădite de aur şi argint, caii de rasă aleasă, cirezile de vite şi ogoarele înverzite. Acestea sunt plăcerile vieţii celei pământeşti, în vreme ce la Allah este buna întoarcere. (Aal  ‛Imran: 14).

Toate bogăţiile pe care le posedăm sunt încercări pentru noi. Trebuie să-L  adorăm pe Cel care este adevăratul Stăpân al întregului univers şi să-I mulţumim.

Allah ne-a promis că, dacă vom respecta anumite reguli în această viaţă, în Viaţa de Apoi vom fi răsplătiţi cu bogăţii mult mai frumoase.

 

Pregătirea pentru Lumea de Apoi

  Acest pământ este locul unde sufletele noastre se educă. Allah i-a dat fiecăruia dintre noi anumite responsabilităţi şi i-a prescris limitele.

Omul trebuie să îndeplinească poruncile lui Allah şi să se ferească de lucrurile interzise. Îndeplinind poruncile lui Allah şi ferindu-ne de lucrurile interzise ne vom înălţa sufletul şi ne vom dezvolta mintea.

Omul trebuie să înveţe să aibă răbdare în orice situaţie şi să ceară ajutor numai de la Allah. Coranul ne învaţă să medităm asupra Măreţiei lui Allah, privindu-I creaţiile, să-L iubim, să ne fie frică de El. Atunci vom ajunge la credinţa pură în El.  Pe scurt, acestea sunt misterele lumii noastre, testele noastre. În funcţie de nota obţinută la examen, omul va trece în lumea veşnică din Rai sau din Iad.

Nimeni nu are nicio ştiinţă şi nici măcar un indiciu cu privire la momentul încheierii examenului. Moartea este astfel descrisă în Coran:

Niciun suflet nu va putea muri fără de voia lui Allah, după sorocul scris. (Aal ‛Imran: 145).

Tree of forgetfulness Termenul fiecăruia este diferit; el poate fi mai lung sau mai scurt. În medie, omul trăieşte 70-80 de ani. Aşa că în loc să mai facem socoteli cât timp vom mai trăi, mai bine să trăim exact aşa cum Allah ne recomandă în Coran. Dacă nu, atunci vom pierde şansa de a fi în Rai şi nu va fi bine pentru sufletele noastre. Cel care eşuează la acest examen va intra în Iad, loc în care va fi pedepsit veşnic. De aceea fiecare secundă petrecută pe pământ, fără să facem ceva pentru Allah, este încă un pas care ne duce spre pedeapsa eternă. Acesta trebuie să fie scopul vieţii noastre.

Aşa cum ne pregătim din timpul verii pentru iarnă, aşa ar trebui să ne pregătim de acum pentru viaţa de după moarte. Pentru că, la un moment dat, aceasta se va întâmpla:

O, voi cei care credeţi, fiţi cu frică de Allah! Fiecare suflet să bage de seamă ce trimite înainte pentru ziua de mâine! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este bine ştiutor a tot ceea ce faceţi voi. Nu fiţi ca aceia care L-au uitat pe Allah şi pe care El i-a făcut de aceea să uite de ei înşişi! Aceştia sunt nelegiuiţii. (Al-Haşr: 18-19).

 

 

sursa: islamromania.com