New Muslims APP

Importanța hadisului în viața musulmanului

 

Yusuf Al-Qaradawi


aleyhiselam
Tradiţia Profetului (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau Sunnah este cea de-a doua revelaţie nerecitată, explicarea Coranului de către Profet (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Pentru musulmani ea reprezintă a doua sursă pentru verdicte juridice şi precepte morale. Este aşadar o datorie a musulmanilor de a înţelege pe deplin şi de a se ţine strâns şi pe deplin convinşi de ea, în orice fac şi în modul în care se comportă, precum şi în felul în care cheamă oamenii la islam sau predau această religie. Este deosebit de important acest lucru, având în vedere faptul că respectul musulmanilor faţă de tradiţia Profetului (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a deteriorat de-a lungul secolelor de declin, la fel cum s-a deteriorat şi respectul faţă de Coran.

 

Dovezi din Coran ale importanţei Traditiei Profetului (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Allah Şi-a arătat bunăvoinţa faţă de credincioşi, trimiţându-le un profet chiar din mijlocul lor, care să le recite versetele Sale, să-i curăţească şi să-i înveţe Cartea şi Înţelepciunea, chiar dacă au fost mai înainte în rătăcire învederată. (Aal Imran 3:164)

O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] faţă de Trimisul Său şi faţă de diriguitorii voştri! Apoi, dacă aveţi neînţelegeri într-o chestiune, aduceţi-o [întru judecare] la Allah şi la Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine şi cu mai bune urmări. (An-Nisaa 4:59)

Ceea ce vă dăruieşte Trimisul primiţi, iar cele de la care vă opreşte, de la acelea opriţi-vă şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă! (Al-Haşr 59:7)

 

Dovezi din spusele Trimisului lui Allah (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

„Întreaga mea comunitate va intra în Paradis, cu excepţia celui care „refuză”. [Oamenii] au întrebat: „Cine este acela care „refuză”, Trimis al lui Allah?” El a răspuns: „Cel care mă ascultă intră în Paradis. Iar acela care nu mă ascultă – el este acela care refuză [Paradisul].” (Al-Bukhari, relatat de Abu Hurairah)

„V-am lăsat printre voi două lucruri. Nu veţi rătăci urmându-le: Cartea lui Allah şi Sunnah mea” (Al-Hakim, relatat de Abu Hurairah)

„V-am lăsat o cale strălucitoare; [calea fiind atât de limpede] noaptea ei este precum ziua. Trebuie să urmaţi Sunnah mea şi sunnah pioşilor şi drept-călăuziţilor succesori care mă vor urma. [ţineţi-vă de ea strâns].” (Ahmad ibn Hanbal şi autorii mai multor culegeri de hadisuri, relatat de la al-Irba’)

Datoria musulmanilor faţă de Sunnah

Sunnah Profetului (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este un şablon detaliat pentru viaţa individului şi a societăţii musulmane şi reprezintă interpretarea Coranului şi Islamul întruchipat în viaţă. Printre îndatoririle musulmanilor se află su aceea de a cunoaşte în detaliu acest şablon profetic, cu trăsăturile sale distincte, comprehensivitatea, echiliprul, realismul, facilitatea. Trebuie să cunoască ceea ce este clar explicat în ea despre virtuţile unei pioşenii profunde, nobila umanitate şi morala autentică. Musulmanii trebuie să o preia ca un exemplu de urmat în întreaga lor viaţă:

 

Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduieşte în Allah şi în Ziua de Apoi şi Îl pomeneşte pe Allah mereu. (Al-Ahzab 33:21)

Ceea ce vă dăruieşte Trimisul primiţi, iar cele de la care vă opreşte, de la acelea opriţi-vă şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă! (Al-Haşr 59:7)

Spune: „[O, Profetule] Dacă Îl iubiţi pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă va ierta păcatele voastre! (Aal Imran 3:31)

Toate acestea obligă musulmanul să devină expert în a pătrunde în înţelegerea Sunnei, modul de a o aplica, cu pricepere şi bună-cuviinţă, aşa cum au aplicat-o cele mai bune generaţii ale acestei comunităţi, cei care au studiat şcoala lui Muhammed, companionii şi urmaşii acestora, cu sinceritate. Ei au excelat la învăţare, apoi au pus în practică ceea ce au învăţat; au excelat apoi la practică, apoi i-au învăţat pe conducătoruu musulmanilor şi au excelat în predare.

Cea mai pregnantă criză cu care se confruntă musulmanii în zilele noastre este cea a gândirii. După părerea mea (Yusuf Qardawi), ea este mai presus de criza de conştiinţă. Întotdeauna gândul este cel care limitează percepţia, schiţând calea. Apoi vine acţiunea şi după aceea reconcilierea percepţiei cu ceea ce gândirea a schiţat. Ceea ce reprezintă cel mai bine criza de la nivelul gândirii este lipsa de înţelegere a Sunnei şi aplicarea sa. Acesta este cazul specific unor grupuri de renaştere islamică. Cei cu cel mai mult discernământ se apleacă asupra acestor mişcări şi îşi pun speranţele în ele, iar comunitatea musulmană de pretutindeni îi priveşte în expectativă. Adeseori, aceste mişcări prezintă unele chestiuni dintr-o perspectivă cauzată de lipsa de înţelegere a Sunnei. Viyiunea lor este una deficitară. Ei limitează Sunnah la formalism şi aparenţe, fără a pătrunde în înţelepciunea modelului profetic, ale cărui calităţi speciale le-am enumerat adineauri.

Sursa: www.islamulazi.ro

Traducere din Yusuf al-Qaradawi, Approaching the Sunnah, Comprehension and Controversy, International Institute of Islamic Thought, London, 2006

 

O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (Nu există încă evaluări)
Încarc...

lasa un raspuns


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.