AISHAH, MAMA DREPT-CREDINCIOŞILOR

AISHAH, MAMA DREPT-CREDINCIOŞILOR

 

Cu mult înainte de moartea Profetului (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!), ALLAH Preamăreţul şi Preaînaltul le-a amintit soţiilor Profetului că ele nu sunt precum celelalte femei:

„O, voi, soţii ale Profetului! Voi nu sunteţi ca niciuna dintre femei. Dacă sunteţi pioase, nu vă arătaţi binevoitoare [faţă de bărbaţi] cu vorba, pentru ca acela care are o boală în inimă să nu poftească la voi, şi spuneţi vorbe potrivite!” (Surat Al-`Ahzab: 32).

În calitate de mame ale drept-credincioşilor ele renunţau adesea la interesele lor personale pentru a-l sprijini pe Profet (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) în completarea şi deşăvârşirea misiunii sale. Chiar şi după moartea lui ele au îndeplinit un rol special în calitate de învăţătoare în ştiinţa islamică şi îndrumătoare.

ALLAH Preaînaltul a statuat în Coran că nimeni nu se poate căsători cu soţiile Profetului (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) după moartea sa. Timpul a trecut, iar ele au suferit o îndelungată perioadă de foame şi de sărăcie. ‛Aişah a povestit că au fost perioade în care niciun foc nu a luminat în casa ei timp de două luni, ele trăind doar cu curmale şi apă.

După moartea Profetului (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!), ‛Aişah a relatat că alte soţii l-au trimis pe Othman la Abu Bakr să-l întrebe dacă Profetul (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) a lăsat ceva pentru ele. Auzind aceasta, ‛Aişah a spus: „Nu ştiu ele că trimisul lui ALLAH a spus: «Nimeni nu moşteneşte de la noi, profeţii. Tot ceea ce lăsăm este generozitatea [caritatea].»” (Bukhari).

Casele soţiilor Profetului (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) au rămas importante centre de îndrumare şi studiu. Savanţii musulmani şi învăţăceii călătoreau, venind de departe, pentru a avea parte de ştiinţa şi sfatul mamelor drept-credincioşilor. Într-adevăr, musulmani aparţinând tuturor straturilor sociale veneau la ele pentru a le asculta explicaţiile legate de reguli din domenii complexe de studiu referitoare la credinţă şi viaţa practică. Mamele drept-credincioşilor l-au educat pe ignorant, l-au hrănit pe cel înfometat şi l-au încurajat pe cel epuizat.

Cum era şi firesc, casa ‛Aişei a atras în mod special musulmanii, deoarece era cea mai învăţată şi cea mai deosebită dintre soţiile Profetului (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!). Uneori, ei căutau să-şi arate dragostea faţă de trimisul lui ALLAH (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) oferindu-i daruri ‛Aişei. Statutul deţinut de ea printre mamele drept-credincioşilor şi printre femei, în general, este explicat într-un hadis relatat de Anas bin Malik care a spus: „L-am auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) spunând: «Poziţia ‛Aişei faţă de femei este precumThariyd (carnea preferată şi o farfurie cu supă) faţă de altă mâncare.»” (Bukhari).

După moartea Profetului (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!), tatăl ‛Aişei, Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!), a devenit conducătorul statului islamic, fiind primul dintre califii drept-călăuziţi. El a condus doar 2 ani şi trei luni; în această perioadă, ‛Aişah a continuat să joace un rol activ în treburile comunităţii.

Sub conducerea lui Omar (Allah să fie mulţumit de el!), ea a început să-şi manifeste adevăratele valenţe în calitate de savant musulman şi jurist. Foarte adesea, `Omar şi alţi companioni îi cereau sfatul în rezolvarea problemelor dificile. `Omar era cunoscut pentru modalitatea corectă şi abilă de a conduce treburile musulmanilor. El niciodată nu a ezitat să le trateze cu consideraţie pe mamele drept-credincioşilor, obligându-se să le trimită întotdeauna mâncare, chiar dacă doar capetele şi copitele animalelor erau disponibile. El avea grijă ca ele să fie protejate; atunci când soţiile Profetului (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) i-au cerut permisiunea lui `Omar pentru a împlini Hajj-ul (pelerinajul), el i-a poruncit lui Othman bin Affan să le însoţească. Mai mult, el a învăţat două rude ca una dintre ele să meargă în faţa soţiilor Profetului (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) şi alta să le urmeze în spate, astfel încât nimeni să nu poată merge printre ele. De asemenea, el i-a prevenit pe bărbaţi să facă tawaf în acelaşi timp cu ele.

În legătură cu o postare