New Muslims APP

Recitarea Coranului la Salat Al-Fajr

Recitarea Coranului la Salat Al-Fajr

Valentina Sadi

 

Recitarea Coranului la Salat Al-FajrOdată ce vom face un obicei din aprofundarea momentelor de recitare a Coranului la rugaciunea de dimineata, dacă încercam să implementam măcar putin câte putin, vom începe să vedem beneficiile imediat, dacă nu chiar atunci pe moment… vom vedea că ziua voastră decurge altfel, starea noastră este diferită, ceea ce putem realiza este diferit, binecuvântarea în timpul nostru va fi alta! Fie ca Allah să ne facă oamenii Coranului, si oamenii care sunt capabil să profite de momentele la care Allah ne oferă asistenta Lui specială si învătăturile Lui speciale.

 

Împlineste rugăciunea de la înclinarea soarelui până la întunericul noptii si citirea Coranului în zori, căci citirea din zori are martori.  (Al-Israa’ 17:78)

Trimisul lui Allah ﷺ a spus: “Oricine recita o litera din Cartea lui Allah va primi o hasanah (rasplata unei fapte bune) pentru ea, iar hasanah este multiplicata de zece ori. Nu spun ca Alif-Laam- Mim este o litera, ci ca Alif este o litera, Laam este o litera si Mim este o litera.” [At-Tirmidhi, Ad-Darimi]

 

In Coranul cel nobil se mai spune:
„Ci cu adevărat, credincioși sunt aceia ale căror inimi se cutremură când se pomenește [numele lui] Allah și a căror credință sporește când li se citesc versetele Lui și se încred în Domnul lor.”  (Al-Anfal  8:2)
„Aceia care recită Cartea lui Allah, împlinesc Rugăciunea [As-Salat] și fac milostenii din cele cu care i-am înzestrat, într-ascuns și pe față, vor nădăjdui într-un negoț care nu piere. Pentru că El [Allah] o să le dea lor răsplata lor întreagă și o să mai și sporească din mare mila Sa, căci El este Iertător [și] Mulțumitor [Ghafur, Șakur].”   (Fatir 35:29-30)

httpv://www.youtube.com/watch?v=DGf81KdAZls