New Muslims APP

Puritatea intenţiei

Puritatea intenţiei este esenţială în toate faptele

 

Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui  Allah fie asupra sa!) spunând: «Primul dintre oamenii a căror situaţie va fi decisă în Ziua Judecăţii va fi cel care a murit ca martir. El va fi adus în faţă. Allah îi va face cunoscute binecuvântările Lui (dăruite lui în timpul vieţii). Bărbatul le va recunoaşte. Apoi Allah îl va întreba: «Ce ai făcut cu ele?». El va răspunde: «Am luptat pe calea Ta până când am murit ca martir». Allah va spune: «Minţi. Ai luptat numai ca să fii numit un luptător neînfricat», şi s-a spus, Apoi va porunci împotriva lui. Astfel, el va fi tras de faţă şi aruncat în Iad.

Al doilea va fi un bărbat care a studiat ştiinţa . Apoi, el i-a învăţat mai departe pe alţii şi a recitat Coranul. El va fi adus (pentru judecată). Allah îi va aminti de favorurile Lui (pe care le-a revărsat din abundenţă asupra sa în timpul vieţii). El va recunoaşte (că s-a bucurat de ele în această viaţă). Apoi, Allah îl va întreba: «Ce ai făcut cu ele?». El va răspunde: «Am dobândit cunoştinţe şi le-am împărtăşit şi, de asemenea, am recitat Coranul de dragul Tău». Allah va observa: «Ai minţit, deoarece tu ai dobândit cunoştinţe pentru a fi renumit ca savant şi ai recitat Coranul pentru a ţi se spune Qari (cel care recită Coranul conform regulilor) şi s-a spus ». Apoi va porunci împotriva lui. Astfel, el va fi tras de faţă şi aruncat în Iad.

Al treilea va fi un bărbat pe care Allah l-a făcut foarte bogat şi căruia i-a dăruit orice fel de avere. El va fi adus pentru judecată. Allah îi va aduce la cunoştinţă darurile Sale pe care i le-a oferit în timpul vieţii. El le va recunoaşte. Apoi, Allah îl va întreba: «Ce ai făcut cu ele?». El va răspunde: «Nu am lăsat nicio modalitate în care Îţi place să fie cheltuiţi banii fără să îi fi cheltuit de dragul Tău». Allah va spune: «Minţi. Ai făcut acestea să ţi se spună generos (în societate); (şi s-a spus. Acum nu meriţi altceva în Viaţa de Apoi decât Iadul».  Allah va porunci împotriva lui şi va fi târât cu faţa în jos şi apoi aruncat în Iad”. Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim şi Nasa’i.

brainbeam1Puritatea intenţiei stă în spatele oricărei fapte. Dacă vei depune eforturi pentru a face impresie, nu vei primi nicio răsplată. În cele din urmă, dacă cineva iubeşte pe altcineva din motive pur lumeşti, aceasta nu va conta în Viaţa de Apoi. Dar dragostea de dragul lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul este o virtute mare în Viaţa de Apoi. O asemenea dragoste poate fi dragostea unui musulman de a învăţa de la fratele său sau de a-l lua drept tovarăş în faptele bune, fără niciun considerent lumesc; dacă există ceva lumesc, intenţia nu este pură.

 

 

sursa: Centrul Cultural Islamic IslamulAzi