New Muslims APP

Păcatele de dinaintea Islamului

Păcatele de dinaintea Islamului

 

Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii!

Atunci când o persoană intră în islam (devine musulman), prin Mila şi Îndurarea Sa, Allah a făcut ca toate păcatele comise de aceasta înainte de a intra în această religie să îi fie şterse. Atunci când un necredincios devine musulman, Allah îi iartă toate păcatele pe care le-a făcut atunci când era nemusulman şi, astfel, acesta este purificat de toate păcatele sale.

‘Amr ibn Al-‘As (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:

„Atunci când Allah a pus islamul în inima mea, am mers la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi i-am spus: <<Dă-mi mâna ta dreaptă astfel încât să îţi pot jura credinţă.>> El şi-a întins mână, însă eu mi-am retras-o pe a mea. La aceasta, el mi-a spus: <<Ce s-a întâmplat, o, ‘Amr?>> I-am spus: <<Vreau să pun o condiţie.>> El m-a întrebat: <<Ce condiţie vrei să pui?>> Eu i-am răspuns: <<Aceea că voi fi iertat.>> El mi-a spus atunci: <<Nu ştii că islamul şterge tot ceea ce a fost înainte de el (toate păcatele)?>>” [Muslim]

Unul dintre învățați a fost întrebat acelaşi lucru de către o persoană care greşise foarte mult înainte de a deveni musulman (câştigase bani din lucruri interzise). La aceasta, el a răspuns:

„Îi spunem acestui frate pe care Allah l-a binecuvântat cu islamul după ce el a făcut lucruri haram (interzise): să se bucure, deoarece averea sa nu este interzisă şi o poate păstra, iar acesta nu este niciun păcat pentru el, fie că o păstrează, fie că o oferă drept caritate, deoarece tot ceea ce s-a petrecut înainte de a deveni musulman este iertat. Allah a spus:

„Spune acelora care nu cred că, dacă se vor opri, li se va ierta ceea ce a trecut (necredinţa şi păcatele trecute)…” [Surat Al-‘Anfal, 8:38]

convertirea la islam Astfel, putem observa că atunci când trec la Islam, oameni sunt asemeni nou-născuţilor, toate păcatele lor trecute le sunt iertate şi ei nu vor mai fi pedepsiţi pentru ceea ce a fost înainte.

Aşadar, acceptarea islamului şterge toate păcatele trecute, pentru că, de fapt, acceptarea islamului înseamnă tawbah (care înseamnă căinţă sinceră) si reîntoarcerea către Creator, reîntoarcerea la adorarea (numai) a lui şi mai înseamnă, de asemenea, purificarea inimii de orice alta credinţă falsă.

 

sursa: Frumusețea Islamului