New Muslims APP

Tawhid-ul şi implicaţiile sale

 

 2305_thumbnailCAETLPXZ

Consecinţe fireşti, precise, decurg, din înţelegerea islamică a lui Allah:

a) Numai Allah, singur, este Divinitatea adevărată şi nimeni altul, decât Allah, nu are vreun drept de a fi adorat de oameni.

b) Numai Allah are autoritate asupra forţelor din Univers şi numai El poate să îndeplinească sau să zădărnicească speranţele oamenilor. Ei nu trebuie să-şi imagineze vreodată că rugăciunile pot fi adresate altcuiva în afara lui Allah.

c) Allah este Stăpânul destinului oamenilor şi nimeni altcineva nu poate interveni în soarta altora şi nici în propria lui soartă. Toate speranţele şi temerile oamenilor trebuie îndreptate numai către Allah. Nimeni altcineva nu trebuie să fie subiect care să inspire teamă sau sursă de bunăvoinţă sau favoare.

d) Allah este Creatorul lumii şi numai El posedă o cunoaştere completă şi sigură a realităţilor lumii şi oamenilor. Numai El poate călăuzi omul în complicatul curs al vieţii şi îl poate îndruma cu privire la bine şi rău.

Creatorul şi Stăpânul, El este Singurul care are autoritate asupra Universului şi a oamenilor. Omul comite un act de blasfemie, dacă doreşte să fie independent (de Allah) sau să pretindă autoritate asupra altor oameni. De asemenea, este un act de blasfemie ca un om să devină propriul său legiuitor şi să accepte autoritatea oricărui alt individ sau instituţie. Singurul Legiuitor şi Stăpân al creaţiei Sale pe acest Pământ este numai Allah, iar legea Sa are statutul legii supreme. Omul poate legifera numai în cadrul acestei legi supreme. Dincolo de ea nu există nici o altă autoritate legislativă.

 

_____________________

Centrul Cultural Islamic IslamulAzi