New Muslims APP

Allah este Al-Halim – partea a treia

 

Si a spus despre necredinciosii din Mekkah:

[Si adu-ti aminte] când au zis ei [idolatrii]: “Doamne, dacã acesta este Adevãr de la Tine, atunci fã sã plouã asupra noastrã pietre din cer ori adu peste noi osândã dureroasã! (Al-Anfal 8:32)

Si trebuie sa fim foarte atenti asupra unui fapt, si anume, cum ca intarzierea pedepsei celor necredinciosi se produce numai in aceasta viata lumeasca, in viata de apoi, insa, nu li se va scade lor pedeapsa lor si nici nu vor fi ei intarziati.

Si au spus invatatii in islam: intarzierea pedepsei pentru cei nesupusi si necredinciosi in aceasta viata lumeasca este o dovada a grijii pe care Allah o manifesta fata de acestia, pentru ca ii vedem pe ei pacatuind si fiind nesupusi, in timp ce se bucura si se indestuleaza din binecuvantarile pe care le-a pogorat asupra lor Allah.

In ce priveste ridicarea pedpsei in viata de apoi, insa, aceasta nu se produce decat in cazul unora dintre cei pacatosi, care insa au marturisit unicitatea lui Allah, si Allah stie cel mai bine.

In ceea ce ii priveste, insa, pe necredinciosi, ei nu intra in aceasta categorie si nici nu beneficiaza ei in viata de apoi de vreun tratament care sa presupuna blandetea lui Allah si nici nu li se va arata lor indurare.

* Este permisa atribuirea catitatii de blandete/indulgenta, precum si a denumirii cu „bland/indulgent” a supusilor lui Allah, si a atribuit Allah Preaslavitul si Preainaltul aceasta calitate profetului Avraam (Ibrahim – Pacea lui Allah fie asupra sa!). Si a spus Allah:

Allah - Dumnezeul Cel Bland…Avraam era milos si blând. (At-Tawba 9:114)
Si, de asemenea:

Avraam era blând, cãinãtor si rugãtor. (Hud 11:75)

Si ne-a vestit Preainaltul despre povestea neamului profetului Shu’aib (Pacea lui Allah fie asupra sa!):

Au zis ei: “O, Suayb! Oare rugãciunile tale îti poruncesc ca noi sã ne lepãdãm de ceea ce au adorat pãrintii nostri si sã nu facem ceea ce voim cu averile noastre? Tu doarã esti milostiv si chibzuit!”. (Hud  11:7)

Si a spus, de asemenea, Allah:

Si Noi i-am dat bunã veste despre un flãcãu blând. (As-Saffat, 101),

vizandu-l prin aceasta pe profetul Ishaaq (Pacea lui Allah fie asupra Sa!).

Si, concluzionand cele aduse in discutie cu privire la preafrumosul si absolutul nume al lui Allah de „Al-Halim” – Cel Bland si Ingaduitor, sa fixam cateva dintre ideile de baza presupuse de explicarea semnificatiei acestui nume al Preaslavitului si Preainaltului nostru Domn.

Ni s-a facut cunoscut noua Domnul nostru cel Preainalt ca fiind Al-Halim = Cel Rabdator, Indulgent, Bland, Blajin si a spus:

O, voi cei care credeti! Nu întrebati despre lucruri care, dacã vi s-ar descoperi, nu v-ar plãcea! Însã, dacã întrebati despre ele, în timp ce Coranul este revelat, atunci ele vi se vor descoperi. Însã Allah vã va ierta pentru ele, cãci Allah este Iertãtor, Blând [Ghafur, Halim]. (Al-Ma’idah 5:101)

Si ne-a ordonat/prescris sa stim aceasta si a spus Preaslavitul si Preainaltul:

Sã stiti cã Allah cunoaste ce se aflã în sufletele voastre si fiti prevãzãtori fatã de El, dar sã stiti cã Allah este Iertãtor [si] Blând [Ghafur, Halim] (Al-Baqarah 2:235)

Si astfel, cel care este nestiutor in privinta faptului ca Allah este Halim, cu adevarat, nu si-a implinit intru totul obligatia ca si supus al lui Allah si este pacatos.

 

sursa: islamromania.ro