New Muslims APP

NOUL MUSULMAN ȘI STÂLPII ISLAMULUI

Dr. Laurence B. Brown

 

După ce  intră în Islam, este de preferat ca persoana să realizeze un ritual de purificare, care constă în spălarea întregului corp cu apă. Ritualul este de obicei privat și este simbolul renaşterii unui nou spirit. Religia islamică ne învaţă că, atunci când o persoană devine musulmană, toate păcatele lui sau ale ei sunt iertate. La fel cum sufletul este curăţat de păcate de purul adevăr al mărturiei de credinţă, corpul este curăţat simbolic de puritatea apei.

Practicile fizice care îi revin convertitului sunt cinci, prima fiind aceea de a realiza șahadah (mărturisirea de credinţă), înţelegând că, alături de șahadah, o persoană trebuie, în mod implicit, să cunoască fundamentele credinţei (credinţa în Allah, în îngerii Săi, în scripturile revelate, în profeţi, în Lumea de Apoi şi în poruncile divine). Următoarele patru îndatoriri necesare constau în rugăciunea de cinci ori pe zi (la intervale prescrise şi în concordanţă cu regulile islamice ale rugăciunii şi ale purificării), postul anual în luna Ramadan, plata anuală a daniei (zakat) şi pelerinajul la Mekka o dată în viaţă în perioada hajj-ului, dacă persoana este capabilă fizic şi financiar.

Cu privire la fundamentele credinţei, în Coran 2:177, sunt incluse următoarele:

…cuvioşia este a crede în Allah şi în Ziua de Apoi, în îngeri, în Carte şi în profeţi….

Cu privire la cei cinci stâlpi ai Islamului,

… cuvioşia este în a împlini Rugăciunea (as-salat) a da Dania (az-zakat) (Al-Baqarah 2: 177);

O, voi cei care credeţi, v-a fost statornicit vouă Postul (as-siyam)…(Al-Baqarah 2:183-185)

şi

Împliniţi pelerinajul şi ‘umra pentru Allah! (Al-Baqarah 2:196).

În multe dintre paginile Sfântului Coran aceste credinţe sunt reafirmate, reevidenţiate sau clarificate, fie împreună, fie separat, iar unicitatea, omnipotenţa şi decretul divin al lui Allah este repetat încontinuu. Cele de mai sus sunt doar o mică parte dintre învăţăturile de bază din Coran. Din sunnah aflăm ceea ce a ajuns să fie ştiut, precum şi din hadisul lui Gavriil, relatat de Umar (companionul lui Muhammad şi cel de-al doilea calif).

„Într-o zi, în timp ce stăteam cu Profetul lui Allah, a venit înaintea noastră un bărbat cu îmbrăcămintea extrem de albă şi părul extrem de negru. Nu dădea niciun fel de semne cum că ar fi călătorit şi niciunul dintre noi nu-l cunoştea. A venit şi s-a aşezat alături de Profet. Şi-a rezemat genunchii de cei ai Profetului şi şi-a pus mâinile pe coapsele lui. A spus. «O, Muhammad, spune-mi despre Islam!» Profetul lui Allah a spus: «Islamul presupune mărturisirea faptului că nu există nimeni altcineva mai demn de laudă decât Allah şi că Muhammad este Trimisul lui Allah, efectuarea rugăciunilor, plata daniei, postul în luna Ramadan şi pelerinajul la Kaba, dacă ai mijloacele să îl îndeplineşti.» El a spus: «Cu adevăr ai vorbit (sau corect).» Am fost uimiţi că el pune întrebarea, apoi spune că răspunsul a fost adevărat. El a spus: «Spune-mi despre imman (credinţă).» El (Profetul lui Allah) a răspuns: «Este vorba despre a crede în Allah, în îngerii Lui, în cărţile Lui, în Ziua Judecăţii şi a crede în decretul divin şi, prin aceasta, în bine şi în rău.» El a spus: «Spune-mi despre al-ihsaan (a fi conştient de Dumnezeu).» El (Profetul) a răspuns: «Este aceea de a-L adora pe Allah ca şi cum L-ai vedea, chiar dacă tu nu Îl vezi, [ştii că] El te vede.» El a spus: «Spune-mi despre Ziua Judecăţii.» El (Profetul) a răspuns: «Cel întrebat nu ştie mai mult decât cel care întreabă.» A spus: «Spune-mi despre semnele sale.» El a răspuns: «Sclava va da naştere stăpânei ei şi tu vei vedea picioare goale, oamenii sumar îmbrăcaţi, păstorii nevoiaşi concurând în a construi clădiri impunătoare.» Apoi a plecat. Eu am rămas pentru o vreme. Apoi el (Profetul) a spus: «O, Umar, ştii cine a fost cel care a pus întrebările?» Eu am spus: «Allah şi Profetul Lui ştiu mai bine.» El a spus: «A fost [îngerul] Gavriil, care a venit la tine să te înveţe religia ta.»” (Muslim)