New Muslims APP

Credinta musulmanului in Ziua de Apoi

Credinta musulmanului in Ziua de Apoi
În Nobilul Coran ni se spune că „fiecare suflet va gusta moartea” și că fuga de moarte este inutilă. Musulmanii cred că moartea vine ca o amorțeală („sakra”), pe care nu o poți învinge. Odată ce un om este mort și îngropat, perioada până la înviere i se va părea scurtă. Dupa ce mortul este îngropat, el va fi vizitat de doi mesageri ai lui Allah, cu chipuri înspăimântătoare, Nakir și Munkar, care îl vor întreba cine este zeul lui. Mortul va trebui să răspundă „Nu există alt zeu în afară de Allah” pentru a fi lăsat în pace până la înviere. Moartea înseamnă o despărțire a sufletului de trup. Se crede că atunci când un om este pe moarte el îl vede pe îngerul morții, care îi trage sufletul afară din trup, prin gură, fără greutate și fără durere, dat fiind că sufletul bun este pregătit pentru acest lucru. Sufletele celor care mor asteapta Ziua Invierii si marea judecata dreapta, in urma careia fiecare va fi rasplatit in functie de faptele implinite de el de-a lungul vietii. In Coran ni se spun urmatoarele lucruri despre Viata de Apoi:
“Toți cei care sunt pe pământ vor pieri” [Ar-Rahman, 55:26]
“Și atunci când se va sufla în trâmbiță, vor fi trăsniți toți cei care se află în ceruri și pre pământ, afară de cei care va voi Allah. Apoi se va sufla în ea a doua oară și iată-i pe ei în picioare, așteptând.” [Az-Zumar 39:68]
 
 
“Așa cum am făcut Noi prima făptură, o vom face din nou. Aceasta este o promisiune pe care Noi am făcut-o și pe care o îndeplinim” [Al-‘Anbiya’ 21:104]
 
“După aceasta veți fi voi morți/Iar în Ziua învierii veți fi voi readuși la viață.” [Al-Mu’minun, 23:15-16]
 
 
 “Oare credeți că v-am creat pe voi fără rost și că nu va veți întoarce la Noi?” [Al-Mu’minun, 23:115]
 
“Acela care ți-a prescris Coranul te va aduce înapoi la locul unde [tu vrei] să te întorci. Spune: “Domnul meu știe mai bine cine vine cu călăuzirea și cine este în rătăcire răzvedită!” [Al-Qasas 28:85]
 
 “La Noi este întoarcerea lor/ și Nouă Ne revine să le cerem lor socoteală!” [Al-Ghasiya, 88:25-26]
 
“Acela care va veni cu o faptă bună va avea parte de zece asemenea ei, iar acela care va veni cu o faptă rea nu va fi răsplătit decât cu o faptă pe măsură ei. Dar nu li se va face nicio nedreptate!” [Al-‘An’am 6:160]
 
“În Ziua învierii, Noi vom pune balanța dreaptă și nici un suflet nu va fi urgisit câtuși de puțin. Și de ar fi ceva, chiar și numai cât greutatea unui bob de muștar, Noi îl vom aduce. Și Noi suntem îndeajuns ca socotitori.” [Al-‘Anbiya’ 21:47]
“Îi vom întreba Noi pe cei cărora li s-a trimis, dar îi vom întreba Noi și pe cei trimiși! /și le vom povesti Noi, în deplină cunoștință, căci Noi nu am fost [niciodată] absenți!” [Al-‘A’raf 7:6-7]
 
 “Aceia care cred și împlinesc fapte bune, aceia sunt cei mai buni dintre toate făpturile./ Răsplata lor de la Domnul lor sunt Grădinile Edenului, pe sub care curg pâraie, și în ele vor petrece veșnic, căci Allah este mulțumit de ei, iar ei sunt mulțumiți de El. Aceasta va fi pentru cel care se teme de Domnul său.” [Al-Bayyina, 98:7-8]
 
“Dar nici un suflet nu știe ce-i este ascuns ca bucurie, drept răsplată pentru ceea ce au săvârșit.” [As-Sajda 32:17]
 
“Aceia care nu au crezut, au pretins că ei nu vor mai fi înviați. Spune: „Ba da! Pe Domnul meu! Veți fi voi înviați și apoi vi se va vesti vouă ceea ce ați făcut! și acesta este un lucru ușor pentru Allah”. [At-Taghabun, 64:7]
“Și într-o zi vom face Noi să plece munții din loc și vei vedea pământul neted și-i vom aduna pe toți, fără să lăsăm pe nici unul dintre ei” [Al-Kahf, 18:47]
“Și ei vor fi așezați dinaintea Domnului tău în rând. „Iată că ați venit la Noi precum v-am creat pe voi dintru întâi, cu toate că ați pretins că Noi nu vom împlini făgăduința Noastră!”
[Al-Kahf, 18:48]
 
 “Astfel încât, atunci când vor ajunge la el, vor da mărturie împotriva lor urechile lor și ochii lor și pieile lor, pentru ceea ce ei au săvârșit/și vor grăi ei către pieile lor: “De ce ați făcut mărturie împotrivă noastră?”, iar ele le vor răspunde: “Ne-a făcut să grăim Allah Cel care face să grăiască toate lucrurile. El v-a creat pe voi întâia oară și la El fi veți întorși!/ Voi nu v-ați putut ascunde că să nu dea mărturie împotriva voastră urechile voastre, ochii voștri și pieile voastre, însă voi v-ați închipuit că Allah nu știe multe din cele pe care voi le săvârșiți” [Fussilat, 41:20-22]
 
 “Și opriți-i pe ei, pentru că ei trebuie să fie întrebați!/ De ce nu vă ajutați voi unii altora?”/ Dar în Ziua aceea vor fi ei supuși”
[As-Saffat, 37:24-26]
 “Și nu se află nimeni printre voi care să nu treacă pe acolo. Această este o hotărâre nestrămutată a Domnului tău.” [Maryam. 19:71]
 
 “În Ziua învierii, Noi vom pune balanța dreaptă și nici un suflet nu va fi urgisit câtuși de puțin. Și de ar fi ceva, chiar și numai cât greutatea unui bob de muștar, Noi îl vom aduce. Și Noi suntem îndeajuns ca socotitori.” [Al-‘Anbiya’, 21:47]
 
“În ce-l privește pe cel căruia i se va da cartea în dreapta sa/ Cu acela se va face socoteală ușoară/și el se va întoarce la familia sa bucuros./ Însă în ce-l privește pe acela căruia cartea sa i se va da prin spatele său/Acela se va ruga pentru pieire, și va arde în flăcări.” [Al-Insiqaq, 84:7-12]
 “Cei care nu cred dintre oamenii Cărții, că și idolatrii, în veci vor petrece în focul Gheenei. Aceștia sunt cei mai răi dintre toate făpturile/Aceia care cred și împlinesc fapte bune, aceia sunt cei mai buni dintre toate făpturile./Răsplata lor de la Domnul lor sunt Grădinile Edenului, pe sub care curg pâraie, și în ele vor petrece veșnic, căci Allah este mulțumit de ei, iar ei sunt mulțumiți de El. Aceasta va fi pentru cel care se teme de Domnul său.” [Al-Bayyina 98:6-8]